[:vi] 

Mô hình canh tác táo sạch đang được bà con nông dân ủng hộ rất nhiều tại khu vực Ninh Thuận. Để làm rõ hơn về ích lợi của mô hình này, Bà con nông dân tham khảo clip dưới đây

[:]

Trả lời