Móc treo thép (trước cải tiến)

  Lợi ích sản phẩm thỏa mãn khách hàng về cảm xúc Ưu Khuyết
3.1 Cải thiện cuộc sống, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn  Giúp người nông dân thuận tiện hơn trong canh tác cà chua, so với phương pháp truyền thống. Gỉ sét có thể gây độc, ô nhiễm.

Móc treo thép phủ xanh (sau cải tiến)

Giải quyết nỗi đau KH Trước hài lòng Sau vượt xa mong đợi
5.1 Cải thiện cuộc sống Giúp người nông dân tiện nhiều hơn khi sử dụng. hạn chế gây ô nhiễm.