Lưới chắn côn trùng là một trong những sản phẩm quen thuộc, bạn có thể bắt gặp lưới chắn côn trùng được ứng dụng hầu hết các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như: nhà lưới trồng rau sạch, trùm mùng cho táo, cho mận, ổi…

Lượng lưới chắn côn trùng cần mua phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  • Chiều dài
  • Chiều rộng
  • Chiều cao

Công thức tính như sau:

  • Lượng lưới chống côn trùng cần mua = (chiều dài x chiều cao) x2 + (Chiều rộng x chiều cao) + (chiều dài x chiều rộng)

Ví dụ minh họa: Anh A có mảnh vườn hình chữ nhật với kích thước 20 x 30m, anh muốn làm nhà lưới cao 3m để trồng rau, tính lượng lưới chắn côn trùng anh A cần mua để làm dự án của mình.

Lượng lưới anh A cần mua = (3×30) x2 + (3×20) x2 + (20×30) = 900m2

Mỗi cuộn lưới chắn côn trùng 50mesh có kích thước 2x50m, tổng cộng cần 9 cuộn lưới để trùm cho vườn anh A.

Tổng kết:

Cách tính lượng lưới chắn côn trùng trong nông nghiệp có công thức khá đơn giản. Mà mọi người đều có thể ứng dụng ngay. Hi vọng bài viết này có thể giúp bà con nông dân có thể ước lượng được số tiền mà bà con cần đầu tư để đạt hiệu quả cao nhất.