Tag Archives: Nhà kính là gì ?

Nhà kính thích hợp trồng những cây gì ?

Nhà kính là gì ? Về cơ bản, nhà kính là một môi trường nhân tạo mà ở trong đó cây trồng có thể sinh trưởng và phát triển cực nhanh với điều kiện lý tưởng nhất. Thiết kế của nhà kính cũng đơn giản, bao gồm khung nhà kính, tấm ni lông, lưới chống […]