Tag Archives: bảo vệ cây chanh leo

Lưới Chắn Côn Trùng – Khắc Tinh Của Bọ Trĩ Trên Chanh Dây

  Chanh dây là một loại quả mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, có giá trị kinh tế cao. Do vậy không lấy làm lạ khi các mô hình trồng chanh dây càng được nhân rộng. Càng có nhiều mô hình chanh dây nổi lên càng kéo theo sự phát triển của nhiều loại […]